گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

اظهار نامه مالیاتی

شماره: ۱۰۶/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ بخشنامه ۱۰۶ ۹۶   مخاطبین/ذینفعان مور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵ پیرو بخشنامه شماره ۸۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت­ها و … بیشتر بخوانیدمعافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید