گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

معافیت مالیاتی

شماره:۶۷۳۳۴/۸۹۸۰/۴/۳۰ تاریخ:۱۰/۱۱/۱۳۸۰ پیوست: با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۷۶، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۱۹۸۴/۴/۳۰۰/م/الف/۴۱۲۴۵/۱۰مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ عنوان واحد … بیشتر بخوانیددستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۱۲۳۸/۱۱۲/۴/۳۰ تاریخ: ۱۸/۰۱/۱۳۷۶ پیوست: بمنظور رفع مشکل اجرائی نحوه پرداخت مالیات سهم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از طرف شرکتهای تابعه تقسیط میشود و اطلاعات راجع به وصولی و اقساط در اختیار ماموران تشخیص مالیات ذیربط قرار نمیگیردو براساس تصمیمات متخذه درجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۵ نمایندگان شورای عالی مالیاتی ، ادارات کل مالیات … بیشتر بخوانیدنحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه

علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۱/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل چون برابرقانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین زمینه درارتباط باقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی … بیشتر بخوانیدعلی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید