گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مراحل اعتراض به برگ تشخیص (دادرسی مالیاتی) به زبان ساده

دادرسی مالیاتی

اگر مودی به برگ تشخیص صادره معترض باشد، اعتراض وی به صورت های زیر بررسی می گردد: ۱- ابتدا اعتراض به رییس امور مالیاتی (ممیز کل)ارجاع می شود. اگر ممیز کل تشخیص دهد که اعتراض مودی قابل رسیدگی است در پشت برگ تشخیص نظر خود را منعکس می کند و برگ قطعی صادر می شود. … بیشتر بخوانیدمراحل اعتراض به برگ تشخیص (دادرسی مالیاتی) به زبان ساده

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید