گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها

کلاس حسابداری

روش نقدی : در این روش درآمدها وهزینه ها در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی وثبت می شوند.یعنی قبل از پرداخت مبالغ هزینه ها و قبل از دریافت مبلغ در آمدها هیچ ثبتی در این رابطه انجام نمی شود. روش تعهدی: در این روش ، درآمدها هنگام تحقق و هزینه ها هنگام وقوع … بیشتر بخوانیدثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید