گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

حسابرسی مشاغل

۱⃣ روش درصد پیشرفت کار: در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیمان در هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام … بیشتر بخوانیدروشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید