گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهای انقلاب اسلامی)

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۴۱۳۹۲/۲۷۱۵/۵/۳۰ تاریخ: ۲۲/۰۸/۱۳۶۸ پیوست: دارد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  پیرو بخشنامه شماره ۱۷۳۱۰/۱۰۵۴-۵/۳۰ مورخ ۱۵/۴/۶۸ خواهشمند است مراتب زیر رابطریق مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید: الف در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک ویاحقوق ناشی ازآن از قبیل اجاره وحق واگذاری محل ،اشخاص موضوع بند های ۱و ۲ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم … بیشتر بخوانیدعدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهای انقلاب اسلامی)

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید