گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۱/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل چون برابرقانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین زمینه درارتباط باقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی … بیشتر بخوانیدعلی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید