گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به زبان ساده

صورتهای مالی

سرمایه‌گذاران باید از اطلاعاتی که در صورت‌های مالی یک واحد تجاری ارائه شده‌اند، برای کمک به ارزیابی آن واحد تجاری به عنوان گزینه‌ای بالقوه برای سرمایه‌گذاری خود بهره ببرند. #سود خالص و صورت سود و زیان در دوران سوددهی کامل، سود خالص نقطه‌ی بسیار مناسبی برای آغاز تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است. عدد نهایی … بیشتر بخوانیدتجزیه و تحلیل صورتهای مالی به زبان ساده

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

صورتهای مالی

ﺍﻟﻒ ‏) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ : ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ/ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ … بیشتر بخوانیدﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ بخشنامه ۷ ۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱ الف– سهم صندوق توسعه ملی از … بیشتر بخوانیداحکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید