گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۷

موقوفات مالیاتی

ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود: ۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌. ۲ ـ قرارداد وام یا اعطای … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۷

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید