گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

دستور العمل مالیاتی

شماره:۸۶۱۲/۱۲۳۷۹/۴/۳۰ تاریخ: ۱۹/۰۴/۱۳۷۶ پیوست: پیروبخشنامه شماره ۱۹۲۵۹-۲۱۴۵-۵/۳۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۳ قرارگاه های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) و موسسات و سازمانهای تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمیباشد نیز بعنوان یکی از آحاد قرارگاه یادشده تلقی و … بیشتر بخوانیدموسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید