گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

به چه نوع عملیاتی، عملیات پیمانکاری گفته می‌شود؟

صورتهای مالی

در هر نوع عملیاتی که که ارکان اصلی زیر درآن وجود داشته باشد عملیات پیمانکاری گفته می‌شود. کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که عملیات اجرایی مشخصی را در قالب یک قرارداد به پیمانکار ارحاع می‌دهد. پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که عملیات اجرایی مشخص شده توسط کارفرما را در قالب یک قرارداد به … بیشتر بخوانیدبه چه نوع عملیاتی، عملیات پیمانکاری گفته می‌شود؟

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید