گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

وصول مالیات

شماره : ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷/۲۰۱ تاریخ:۱۵/۱۱/۱۳۸۲ پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی  جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه … بیشتر بخوانیدفعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید