گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

آیا می دانید در صورت هرگونه تغییرات فعالیت کاری…

اصلاحیه مالیاتی

🔹هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت ( دائم یا موقت )، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء ( اختیاری یا قهری ) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام … بیشتر بخوانیدآیا می دانید در صورت هرگونه تغییرات فعالیت کاری…

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

بخشنامه مالیاتی

شماره:۶۱۰۳۹ تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸ پیوست:دارد جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر   پـیـرو بـخـشـنامـه شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و بـا عنـایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴/۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۱/۸۸ و ۶۱۲۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۶/۴/۸۸ قائم … بیشتر بخوانیدمعافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید