گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

اصلاحیه مالیاتی

ماده ۴۶ ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

اصلاحیه مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۸/۳۸ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بخشنامه ۳۸ ۹۸ ۲ م مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها به پیوست قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی … بیشتر بخوانیدارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید