گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

تعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د تاریخ: ۱۷/۰۶/۱۳۹۷   امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی …..     بر اساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی  اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده … بیشتر بخوانیدتعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری

در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها

دستور العمل مالیاتی

شماره:۱۷۱/۲۵۰ تاریخ:۱۶/۰۱/۱۳۸۳ پیوست:دارد تصویر نامه شماره ۶۶۶۰۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد. پرویز … بیشتر بخوانیددر خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها

مالیات متولی و ناظرین موقوفات

معافیت مالیاتی

شماره: ۵۹۶۳۰/۱۰۴۶۴/۴/۳۰ تاریخ: ۰۸/۱۱/۱۳۷۳ پیوست: نظربه اینکه درموردموقوفاتی که به موجب وقف نامه اشخاصی بعنوان متولی وناظرتعیین وبه منظورجبران زحماتی که آنهادرحسن اداره موقوفه متقبل میشوند قسمتی ازدرآمدموقوفه تحت عنوان حق التولیه وحق النظاره به آنهااختصاص داده میشود.درآمد مذکورباتوجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶واصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت … بیشتر بخوانیدمالیات متولی و ناظرین موقوفات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید