گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

نگاهی به بازرسی بیمه ای از کارگاه ها

بیمه کارگاه ها

  موضوع پرداخت حق بیمه در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و نحوه محاسبه و تادیه آن به شعب سازمان تامین اجتماعی ازجمله امور مهمی است که کارفرمایان و نمایندگان آنها باید دقت لازم را در مورد آن داشته باشند. ازآنجاکه پرداخت حق بیمه به لحاظ برخورداری کارگران از خدمات تامین اجتماعی … بیشتر بخوانیدنگاهی به بازرسی بیمه ای از کارگاه ها

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید