گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

بخشنامه مالیاتی

شماره:۵۵۰۹۰/۲۱۰ تاریخ: ۰۲/۰۶/۱۳۸۸ پیوست: دارد بخشنامه   ۰۳۵ ۸۸ ماده ۲ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸ به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸ مبنی بر اینکه «به موجب بند یک ماده ۲ قانون … بیشتر بخوانیدابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید