گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۹ برای اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۹۸

اصلاحیه مالیاتی

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ را اعلام کرد. در متن این دستورالعمل آمده است: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم … بیشتر بخوانیددستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۹ برای اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۹۸

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

اصلاحیه مالیاتی

ماده ۴۶ ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ بخشنامه ۷ ۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱ الف– سهم صندوق توسعه ملی از … بیشتر بخوانیداحکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۶۱-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۵ بخشنامه ۶۱ ۹۵ ۲ و ۲۷۳ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری … بیشتر بخوانیدابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

بخشنامه مالیاتی

شماره:۵۵۰۹۰/۲۱۰ تاریخ: ۰۲/۰۶/۱۳۸۸ پیوست: دارد بخشنامه   ۰۳۵ ۸۸ ماده ۲ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸ به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸ مبنی بر اینکه «به موجب بند یک ماده ۲ قانون … بیشتر بخوانیدابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهای انقلاب اسلامی)

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۴۱۳۹۲/۲۷۱۵/۵/۳۰ تاریخ: ۲۲/۰۸/۱۳۶۸ پیوست: دارد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  پیرو بخشنامه شماره ۱۷۳۱۰/۱۰۵۴-۵/۳۰ مورخ ۱۵/۴/۶۸ خواهشمند است مراتب زیر رابطریق مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید: الف در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک ویاحقوق ناشی ازآن از قبیل اجاره وحق واگذاری محل ،اشخاص موضوع بند های ۱و ۲ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم … بیشتر بخوانیدعدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهای انقلاب اسلامی)

مراجع ناظر موسسات

آیین نامه مالیاتی

شماره:۳۷۸۵۴/۲۶۹۷/۵/۳۰ تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها  پیرو بخشنامه شماره ۱۷۴۶۴/۴۸۶۸/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. ۱ مراجع ناظری که قبلا” موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون … بیشتر بخوانیدمراجع ناظر موسسات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید