گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مودیان مالیاتی که ملک خود را اجاره داده اند بدانند ؛

بخشنامه مالیاتی

🔰 《 درآمد مشمول مالیات اجاره 》 برای موجر ( چه حقیقی و چه حقوقی ) که مستاجر آن از جمله اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ( به شرح زیر ) ؛ 🔹 وزارتخانه‌ها، 🔹 مؤسسات و شرکت‌های دولتی 🔹 دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت … بیشتر بخوانیدمودیان مالیاتی که ملک خود را اجاره داده اند بدانند ؛

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید