گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مالیات املاک مصادره کمیته امداد امام خمینی

دستور العمل مالیاتی

شماره:۵۳۶۰۶/۱۱۲۰۱/۴/۳۰ تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ پیوست: کمیته امداد امام خمینی عطف بنامه شماره ۷۰۲۸/۴۴۰ مورخ ۱۱/۹/۷۴ اشعار میدارد: همانگونه که قبلانیز اعلام گردیده کمیته امداد امام خمینی بموجب تصویب نامه شماره ۱۱۶۴۶۲/ت ۲۵۵ مورخ ۶/۴/۱۳۶۸ هیات وزیران از جمله نهادهای انقلاب اسلامی موضوع قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ واز ابتدای سال … بیشتر بخوانیدمالیات املاک مصادره کمیته امداد امام خمینی

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید