گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

*آیین نامه بند های ۲ -۳ – ۴و ۵ ماده ۲

آیین نامه مالیاتی

شماره: ۴۴۰۹۶/ت ۳۰۵هـ تاریخ: ۲۶/۰۴/۱۳۶۸ پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۶۸ بنابه پیشنهادشماره ۳۴۸/۱۱۹۶۲-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ وزارت اموراقتصادی ودارائی آئین نامه اجرائی بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی راکه باهمکاری وزارتخانه های کشورو فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه گردیده است بشرح زیر تصویب … بیشتر بخوانید*آیین نامه بند های ۲ -۳ – ۴و ۵ ماده ۲

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید