گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت رهن و اجاره در حسابداری

بابت رهن می بایست حساب “سایر حسابهای دریافتنی (سرفصل کل) – سپرده‌ها و ودایع (سرفصل معین) – ودیعه اجاره (سرفصل تفصیلی)” را بدهکار و حساب “موجودی نقد (کل) – بانک (معین)” خود را بستانکار نمائید. ودیعه اجاره        ***            بانک             *** برای هزینه اجاره نیز با توجه به اینکه بایستی مالیات آن را کسر نمائید، ثبت حسابداری … بیشتر بخوانیدثبت رهن و اجاره در حسابداری

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۷

بخشنامه مالیاتی

ماده ۱۷– اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۷

مالیات متولی و ناظرین موقوفات

معافیت مالیاتی

شماره: ۵۹۶۳۰/۱۰۴۶۴/۴/۳۰ تاریخ: ۰۸/۱۱/۱۳۷۳ پیوست: نظربه اینکه درموردموقوفاتی که به موجب وقف نامه اشخاصی بعنوان متولی وناظرتعیین وبه منظورجبران زحماتی که آنهادرحسن اداره موقوفه متقبل میشوند قسمتی ازدرآمدموقوفه تحت عنوان حق التولیه وحق النظاره به آنهااختصاص داده میشود.درآمد مذکورباتوجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶واصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت … بیشتر بخوانیدمالیات متولی و ناظرین موقوفات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید