گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مشاغل و شرکت های مکلف به حسابرسی

حسابرسی مشاغل

همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود ( سال ۹۷ ) ، فروش یا خدمات آن ها بیش از 《۵ میلیارد تومان》 و یا جمع دارایی های آن ها بیش از 《۸ میلیارد تومان》 باشد ، مکلف به ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۹۸ … بیشتر بخوانیدمشاغل و شرکت های مکلف به حسابرسی

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید