گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

تعریف اجاره عملیاتی چیست؟

اجاره عملیاتی

قراردادی که اجازه استفاده از یک دارایی را می‌دهد اما حقوق مربوط به مالکیت دارایی را انتقال نمی‌دهد، اجاره عملیاتی گفته می‌شود. اجاره عملیاتی برای شخص موجر تأمین سرمایه به حساب نمی‌آید، بلکه از آن به‌عنوان هزینه اجاره یاد کرده و نوعی «تأمین مالی خارج از ترازنامه» محسوب می‌شود؛ اما برای اجاره دهنده، آنچه اجاره … بیشتر بخوانیدتعریف اجاره عملیاتی چیست؟

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید