گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۸۱

معافیت مالیاتی

ماده۸۱ ـ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه ‌فعالیت ‌های کشاورزی و آن … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۸۱

در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

دستور العمل مالیاتی

شماره:۶۷۶۷۴ تاریخ:۲۹/۱۲/۱۳۸۲ پیوست:  بازگشت به نامه شماره ی ۶۴۶۰/۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت … بیشتر بخوانیددر مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

معافیت مالیاتی

شماره :۵۸۱۱۸ تاریخ :۱۴/۱۰/۱۳۸۱ پیوست:  سازمان امور اقتصادی و دارایی استان  شورای عالی مالیاتی  اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی  دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی  دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی  جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران  متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی برلغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم … بیشتر بخوانیددر خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

معافیت مالیاتی

شماره:۶۷۳۳۴/۸۹۸۰/۴/۳۰ تاریخ:۱۰/۱۱/۱۳۸۰ پیوست: با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۷۶، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۱۹۸۴/۴/۳۰۰/م/الف/۴۱۲۴۵/۱۰مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ عنوان واحد … بیشتر بخوانیددستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

معافیت مالیاتی

شماره: ۶۶۴۹/۴۳ تاریخ: ۱۴/۰۵/۱۳۷۷ پیوست: جناب آقای ظریف گلزار  مدیرکل محترم مالیات برشرکتها سلام علیکم , عطف به نامه شماره ۷۹/م/۳۷ مورخ ۲۲/۴/۷۷ از آنجا که براساس ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی موضوع بند ۵ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم ” انجمنهای و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت دینی مذکور در قانون اساسی مکلفند گواهی لازم … بیشتر بخوانیداعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

مالیات متولی و ناظرین موقوفات

معافیت مالیاتی

شماره: ۵۹۶۳۰/۱۰۴۶۴/۴/۳۰ تاریخ: ۰۸/۱۱/۱۳۷۳ پیوست: نظربه اینکه درموردموقوفاتی که به موجب وقف نامه اشخاصی بعنوان متولی وناظرتعیین وبه منظورجبران زحماتی که آنهادرحسن اداره موقوفه متقبل میشوند قسمتی ازدرآمدموقوفه تحت عنوان حق التولیه وحق النظاره به آنهااختصاص داده میشود.درآمد مذکورباتوجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶واصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت … بیشتر بخوانیدمالیات متولی و ناظرین موقوفات

عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

معافیت مالیاتی

شماره: ۲۴۸۳۰/۲۴۲۶/۵/۳۰ تاریخ: ۲۰/۰۷/۱۳۷۱ پیوست: پیرو بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۷۹۲۶/۲۰۰۶-۵/۳۰ مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند۳ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و با عنایت به مفاد تبصره ۵ ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوطه درهرسال خواهد بودیادآوری مینماید، در … بیشتر بخوانیدعدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

مراجع ناظر موسسات

آیین نامه مالیاتی

شماره:۳۷۸۵۴/۲۶۹۷/۵/۳۰ تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها  پیرو بخشنامه شماره ۱۷۴۶۴/۴۸۶۸/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. ۱ مراجع ناظری که قبلا” موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون … بیشتر بخوانیدمراجع ناظر موسسات

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

اظهار نامه مالیاتی

شماره: ۱۰۶/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ بخشنامه ۱۰۶ ۹۶   مخاطبین/ذینفعان مور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵ پیرو بخشنامه شماره ۸۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت­ها و … بیشتر بخوانیدمعافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید