گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

دستور العمل مالیاتی

شماره:۶۷۶۷۴ تاریخ:۲۹/۱۲/۱۳۸۲ پیوست:  بازگشت به نامه شماره ی ۶۴۶۰/۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت … بیشتر بخوانیددر مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۱۳۶۶۱/۱۱۶۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۷/۰۴/۱۳۷۱ پیوست: سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نظرباینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ وبراساس مقررات بند د ماده ۱قانون مزبوردرآمد حاصل ازحق واگذاری محل ، مستغلات ونقل وانتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای ۲ قانون مالیاتهای مستقیم ازاول سالجاری بدون رعایت معافیتهای مقرردرهرمورد به نرخهای مربوط … بیشتر بخوانیدلزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید