گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

بهای تمام شده کالای فروش رفته چیست

بهای تمام شده

میتوان گفت محرک اصلی هر واحد اقتصادی، کسب سود است. یعنی مدیران با انگیزه رسیدن به سودآوری کسب و کار خود را راه اندازی میکنند. یکی از معیارهایی که باعث رسیدن به این هدف میشود این است که توانایی محاسبه دقیق هزینه ها برای آن واحد اقتصادی فراهم شود. در واقع محاسبه بهای تمام شده … بیشتر بخوانیدبهای تمام شده کالای فروش رفته چیست

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید