گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۱۵۴/۹۷/۲۳۰ تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ بخشنامه ۱۵۴ ۹۷ ۲ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  ۳۶-۲۰۱  مورخ  ۶/۱۱/۱۳۹۷ دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم … بیشتر بخوانیدابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید