گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مالیات املاک مصادره کمیته امداد امام خمینی

دستور العمل مالیاتی

شماره:۵۳۶۰۶/۱۱۲۰۱/۴/۳۰ تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ پیوست: کمیته امداد امام خمینی عطف بنامه شماره ۷۰۲۸/۴۴۰ مورخ ۱۱/۹/۷۴ اشعار میدارد: همانگونه که قبلانیز اعلام گردیده کمیته امداد امام خمینی بموجب تصویب نامه شماره ۱۱۶۴۶۲/ت ۲۵۵ مورخ ۶/۴/۱۳۶۸ هیات وزیران از جمله نهادهای انقلاب اسلامی موضوع قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ واز ابتدای سال … بیشتر بخوانیدمالیات املاک مصادره کمیته امداد امام خمینی

عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

مالیات پیمانکاران

شماره: ۱۹۲۵۹/۲۱۴۵/۵/۳۰ تاریخ: ۰۷/۰۶/۱۳۷۳ پیوست: نظرباینکه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) ازجمله  اشخاص مذکور در بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بوده ومشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمیباشد، بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت به قرارگاه مذکور مشمول کسر مالیات  علی الحساب موضوع ماده  ۱۰۴قانون مذکور … بیشتر بخوانیدعدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۱/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل چون برابرقانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین زمینه درارتباط باقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی … بیشتر بخوانیدعلی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید