گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

بخشنامه مالیاتی

شماره:۶۳/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۸/۶/۱۳۹۳ پیوست: بخشنامه   ۶۳ ۹۳ ماده (۲) و تبصره(۹) ماده (۵۳) م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور. نظر … بیشتر بخوانیدعدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

وصول مالیات

شماره : ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷/۲۰۱ تاریخ:۱۵/۱۱/۱۳۸۲ پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی  جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه … بیشتر بخوانیدفعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

معافیت مالیاتی

شماره:۶۷۳۳۴/۸۹۸۰/۴/۳۰ تاریخ:۱۰/۱۱/۱۳۸۰ پیوست: با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۷۶، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۱۹۸۴/۴/۳۰۰/م/الف/۴۱۲۴۵/۱۰مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ عنوان واحد … بیشتر بخوانیددستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید