گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

مالیات پیمانکاران

شماره:۵۹۹۱۰/۱۳۴۰۱/۴/۳۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ پیوست: نظر باینکه رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسائی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداریها می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده , لازم است مامورین تشخیص مالیات ذیربط در تفکیک و شناسائی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق … بیشتر بخوانیدرسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید