حقوق و دستمزد      payroll     

به فهرستی اطلاق می‌شود که شرکت‌ها توسط آن، ریز پرداخت‌هایی تحت عناوین

 حقوق، دستمزد، پاداش و غیره را به کارکنان اعلام می‌دارند.

نرم‌افزار حقوق و دستمزد، فناوری است که هدف آن ساده کردن و اتوماتیک ساختن فرایند پرداخت حقوق کارمندان یک بنگاه اقتصادی است.

            فرایند حقوق و دستمزد

            سیستم حقوق و دستمزد

            محاسبه حقوق ماهانه

فرایند حقوق و دستمزد

رسیدگی به حقوق و دستمزد معمولاً شامل فرستادن فیش پرداخت حقوق به کارمندان است. یک لیست حقوقی، فهرستی از کارکنان یک شرکت یا بنگاه اقتصادی می‌باشد، اما این اصطلاح عموماً برای اشاره به: مجموع مقدار پولی است که یک شرکت به کارکنانش پرداخت می‌کند.

سیستم حقوق و دستمزد

یک سیستم حقوق و دستمزد، نرم‌افزار (سامانه ای) است که تمامی وظایف پرداخت حقوق کارکنان و بایگانی مالیات کارکنان را به انجام می‌رساند. این وظایف می‌تواند شامل ثبت ساعات کاری پرسنل، محاسبه حق‌الزحمه، مالیات و کسورات، چاپ و رساندن چک‌ها و پرداخت مالیات کارکنان به دولت باشد.

محاسبه حقوق ماهانهبا ضرب تعداد ساعاتی که در هفته کار می‌کنید با دستمزد ساعتی خود، آن را بدست خواهد آورد. ضرب آن عدد در ۵۲(تعداد هفته‌های سال).

برای مشاوره تماس بگیرید!