بخشنامه مالیاتی
فهرست مطالب

تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

شماره:۲۷۲۴۶/۲۰۰
تاریخ:۲۳/۰۹/۱۳۸۹
پیوست:دارد
بخشنامه
۰۳۴
۸۹
تبصره ۳ ماده ۲
م
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
بـا عـنایت بـه نامـه های شـماره ۹۸۴۰/۱ مـورخ ۱/۱۱/۸۴ و ۱۱۵۳۸/۱ مـورخ ۲۷/۱۰/۸۵ رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عـنوان وزیـر محـترم وقـت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (۳) مـاده(۲) قـانون مـالـیاتـهای مـستقـیم اصـلاحی مصـوب ۲۷/۱۱/۸۰، مـفاد بند(۵) بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد:
– عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند ۱- ۵ بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
– نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند ۲- ۵ بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد ۵۹ و عندالاقتضاء ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
– تاریخ مبایعه نامه فیمابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند ۳- ۵ بخشنامه یاد شده تلقی می گردد.
– نحـوه صـدور گـواهی مـوضـوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی های ملک حسب مفاد بند ۴- ۵ بخشنامه مزبور تعیین می گردد.
لازم به یادآوری است این امر شامل شرکتها و موسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی            ۲- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۲۳- ۳۹۹۰۳۹۲۲
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
شماره:۱۱۹۰۷
تاریخ:۲۸/۰۳/۱۳۸۵
پیوست:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۹۸۴۰/۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ جنابعالی در خصوص« اعمال مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ سازمان امـور مـالیاتی کـشور، مـربوط بـه سـتاد اجـرایی فـرمان حـضرت امـام (ره)، در مـورد بنـیاد مستـضعفان» به پیـوست تصویر نامه شماره ۹۰۳۶/۳۵۸- ۲۱۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار ایفاد می گردد.
 
داود دانش جعفری
وزیر امور اقتصادی و دارائی
 
شماره:۹۸۴۰/۱
تاریخ:۰۱/۱۱/۱۳۸۴
پیوست:
 
داود دانش جعفری
وزیر امور اقتصادی و دارائی
 
 
سلام علیکم
بدینوسیله تصویر نامه شماره ۳۳۵۸۷/۱۰ مورخ ۲۷/۵/۸۴ رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح پیوست ایفاد می گردد مطابق تدابیر ابلاغی اقتضاء دارد:
اولا: بطوریکه در مکاتبات قبلی هم تصریح شده است پرداخت مالیات فقط در مورد شرکتهای مربوط به بنیاد مصداق دارد.
ثانیا: بنیاد همه ساله هزینه های قابل توجهی بابت کمکهای مالی برای اداره امور جانبازان به بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز کمکهای بلاعوض قابل توجهی هم به محرومان و مستضعفان و همچنین به مراکز و موسسات متعدد علمی و فرهنگی انجام می دهد.
با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مفاد بند ۵ بخشنامه ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در مورد بنیاد مستضعفان نیز اعمال گردد.
 
محمدی گلپایگانی
 
 شماره:۳۳۵۸۷/۱۰
تاریخ:۲۷/۵/۸۴
پیوست:
محضر مبارک مقام معظم رهبری
حضرت آیت اله خامنه ای مدظله العالی
 
سلام علیکم
احتراما همانگونه که مستحضرید در طول سنوات گذشته به موجب فرامین مقام معظم رهبری به ویژه فرمان مورخ ۲۸/۴/۷۱، کلیه فعالیتهای اقتصادی بنیاد و شرکتهای تابعه با عنایت به اینکه درآمدها و سود حاصل از آن فعالیتها در امور خدمات به جانبازان عزیز و اقشار مستضعف و محروم مصرف می شود، از معافیت مالیاتی برخوردار گردیده و متعاقبا طی فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۸۰ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی، معافیت مزبور در مورد شرکتها و موسسات وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط تأمین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و ماموریتهای آنها، لغو گردید. در حال حاضر مالیات شرکتهای وابسته بنیاد به خزانه دولت واریز می شود ولی در مورد بنیاد مستضعفان به دلایل زیر، پرداخت مالیات مورد ابهام است:
اولا فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۸۰ که صراحتا ناظر به پرداخت مالیات شرکتهای وابسته به نهادها بوده است نه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.
ثانیا به موجب بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات متشابه در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده و کماکان مشمول معافیت مالیاتی تلقی می شود.
ثالثا بنیاد مستضعفان در سالهای ۸۲ و ۸۳ در اجرای تدابیر ابلاغی حضرت عالی همانند سنوات قبل کمکهای مالی برای اداره امور جانبازان به سازمان امور جانبازان و بنیاد شهید امور ایثارگران و کمکهای بلا عوض قابل توجهی به محرومان و مستضعفان اختصاص داده است که مراتب در صورتهای مالی سالهای ۸۲ و۸۳ به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است(هر سال حدود یکهزار میلیارد ریال) و در سال جاری نیز پرداخت این کمکها استمرار دارد.
با عنایت به مطالب معروضه و صراحت تبصره ۳ ماده۲ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت صلاحدید استدعا دارم اوامر عالی را در خصوص عدم تسری لغو معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، امر به ابلاغ فرمائید.
محمد فروزنده
شماره:۹۰۳۶/۳۵۸/۲۱۱
تاریخ:۱۶/۰۳/۱۳۸۵
پیوست:
داود دانش جعفری
وزیر امور اقتصادی و دارائی
احتراما، عطف به مرقومه مورخ ۱۴/۱۱/۸۴ حضرتعالی در هامش نامه شماره ۹۸۴۰/۱ مورخ ۱/۱۱/۸۴ دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر تعمیم مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در مورد بنیاد مستضعفان به استحضار می رساند:
مفاد بند ۵ بخشنامه مذکور در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و نگهداری اموال غیر منقول بوده که فعالیت اقـتصادی محسـوب نگردیـده لذا ایـن سازمان با تعمیم بند ۵ بخشنامه مذکور به بنیاد مستضعفان و با قید اینکه« مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حـق واگـذاری، مـشمول مـاده ۵۹ و عـندالاقتـضاء مـاده ۷۷ قـانون مالیـاتهای مـستقـیم بـوده و مبالغ وصولی در این خصوص از تاریخ صدور بخشنامه(۵/۷/۸۳) به بعد به دلیل معاذیر قانونی قابل استرداد نخواهد شد» موافق می باشد.
مراتب به انضمام تصویر سوابق جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۱۱۴۸۵
تاریخ: ۰۵/۰۷/۱۳۸۳
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل
دفتر
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
در اجرای فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره ۳۳۴۴۳/۵ مورخ ۱/۷/۸۳ ، موارد ذیل را مقرر می نماید:
۱- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها ، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره ۳۳۳۵۲/۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۶ دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است ) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک ، از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند.
۲- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) فوق تا پایان عملکرد سال ۱۳۸۱ و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت ۱۳۸۱ آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۲ خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه ، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (۱) از مالیات و جرائم متعلقه فوق ، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.
۳- مالیات لغایت عملکرد سال ۱۳۸۱ کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۳ به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق ، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (۱) فوق ، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
۴- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق ، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.
۵- نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره ) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:
۱/۵- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده ، فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
 ۲/۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصرا مشمول مالیات ماده ۵۹ و عندالاقتضاء ماده ۷۷قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور ، واریز خواهد شد.
 تبصره:در مورد بند ۲/۵ فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه ، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی ، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این ، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست .
۳/۵- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه ، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتا‌ از تاریخ مبایعه نامه ، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال ، به عهده خریدار می باشد.
 ۴/۵- در مورد صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد ، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود .
۶- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال ۱۳۸۱ و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص ، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور ، مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.
۷- کلیه اشخاص موضوع ماده (۱) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه ۱۳۸۲ شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند.
۸- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۳۰/۴/۸۳ و همچنین مفاد این بخشنامه ، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی ) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی ، حسب مورد ، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد .
حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
محضر مبارک مقام معظم رهبری
حضرت آیت اله خامنه ای مدظله العالی
احتراما، با توجه به اوامر آن حضرت در مورد مصرف کلیه درآمدهای بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای جانبازان عزیز و محرومین و مستضعفین و با توجه به عدم دریافت هر گونه کمک از دولت جمهوری اسلامی ایران از اول سال ۷۰ به بعد و با توجه به جلسه ایکه در دفتر آن مقام معظم  با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی تشکیل و به تأئید ایشان به این موضوع که کلیه هزینه های بلا برای جانبازان و محرومین و مستضعفین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است و با توجه به کار کارشناسی که معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در این باره داشته اند که به استحضار حضرتعالی رسیده است و با اعلام این مطلب که در صورت مشمول مالیات بودن، بنیاد هرگز قادر به اداره امور جانبازان عزیز نیست استدعا دارد موافقت فرمائید کلیه فعالیتهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اعم از عملیات اقتصادی و نقل و انتقال املاک و مستغلات و سود سهام بنیاد در شرکتها از پرداخت مالیات معاف گردد.
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *