صورت های مالی
فهرست مطالب

صورت های مالی | آشنایی با انواع صورت های مالی

مهم ترین صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع می باشد. مهم ترین هدف از آشنایی با انواع صورت های مالی این است که به حاصل فعالیت بنگاه اقتصادی در بازه زمانی مشخص پی ببریم و از آن برای پیش بینی و اخذ تصمیمات درست در آینده استفاده کنیم. در این مطلب به طور کامل و جامع انواع صورت مالی را معرفی کرده و اجزای آن را نام خواهیم برد.

آشنایی با انواع صورت های مالی

در صورت های مالی، اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت شرکت ها درج می شود. انواع صورت مالی به طور سالانه، ۶ ماهه و در برخی مواقع در بازه های زمانی کوتاه تر تهیه می شود. توجه داشته باشید که تهیه انواع صورت مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری باشد. اگر به خوبی نمی دانید که منظور از استانداردهای حسابداری چیست ؟  پیشنهاد می کنیم به مقاله ای تحت عنوان ” استاندارد های حسابداری” در این وب سایت مراجعه کنید. تهیه انواع صورت مالی به عنوان یکی از مهم ترین خدمات مالی و حسابداری محسوب می شود که توسط حسابداران خبره در یک سازمان انجام خواهد پذیرفت.

انجام تمامی خدمات حسابداری توسط تیم خبره نامدارگروپ

اگر بخواهیم به زبان ساده، صورت مالی را شرح دهیم باید بگوییم تمام عملیاتی که به منظور تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری در یک سازمان انجام پذیرفته به طور خلاصه در صورت وضعیت مالی درج می شود. گزارشاتی که از طریق انواع صورت مالی فراهم می شوند حاوی اطلاعات کاربردی و مهمی هستند که به منظور افزایش اعتبار می توان از آن ها استفاده کرد. مهم ترین هدف از تهیه، ارائه و تجزیه و تحلیل صورت های مالی، اطلاع از وضعیت اقتصادی، انعطاف واحد تجاری و عملکرد آن در بازه زمانی مشخص می باشد.

آشنایی با انواع صورت های مالی

گزارشاتی که بر اساس ارائه می شود باید به نحوی باشد که اطلاعات سودمندی به استفاده کنندگان نهایی بدهد تا آن ها بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند. از مهم ترین استفاده کنندگان این اطلاعات می توان به سهامداران شرکت و صاحبان حقوق اشاره کرد.

معرفی صورت های مالی

برای آشنایی با انواع صورت مالی باید آن ها را به طور مجزا شرح داده و اجزای هر کدام را مورد ارزیابی قرار دهیم. توجه داشته باشید که اگر یک سازمان نتواند صورت مالی مجموعه خود را تهیه کند باید آن را برون سپاری کرده و از موسسه حسابداری بهره مند شود.

ترازنامه

ترازنامه وضعیت مالی شرکت را از نظر بدهی، دارایی، درآمد، هزینه و … منعکس می کند و ارتباط میان آن ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. در واقع ترازنامه ساختار منابع و ساختار مالی یک واحد تجاری را نشان می دهد. اجزای ترازنامه شامل دارایی، سرمایه، بدهی و حقوق صاحبان سهام است. معادله زیر مبنای تهیه ترازنامه می باشد :

بدهی + حقوق صاحبین سهام = دارایی

اجزایی که در ترازنامه وجود دارند به دو شکل دارایی های ثابت و جاری قید می شوند. بدهی ها در سمت چپ قرار می گیرند و شامل اسناد دریافتی کوتاه مدت، بدهکاران، موجودی نقد، ملزومات، موجودی کالا و .. هستند. توجه داشته باشید که یک شرکت همواره به سرمایه گذاران و سهامداران بدهکار است و به همین دلیل باید بدهی های ترازنامه در سمت چپ ثبت شوند.

سایر اقلامی که باید در ترازنامه درج شوند شامل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، موجودی نقد، حساب ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی، سرمایه گذاری ها، ذخیره مالیات، بدهی های بلندمدت، اندوخته ها و سرمایه هاست.

صورت سود و زیان

به منظور آشنایی با انواع صورت های مالی باید اشاره ای به صورت سود و زیان داشته باشیم. این صورت مالی منعکس کننده تمام درآمدها و هزینه های سازمان در یک دوره مالی می باشد. در واقع بیانگر عملکرد شرکت و نتیجه تصمیمات مالی مدیران و سهامداران است. با تهیه صورت مالی از جمله صورت سود و زیان ، مدیران می توانند تصمیمات مالی بهتری برای آینده اتخاذ کنند.

انواع صورت مالی

نکته مهمی که در تهیه صورت سود و زیان وجود دارد این است که درآمد و هزینه در شرایطی در صورت مالی بازتاب داده نمی شود که به طور مستقیم به حساب حقوق صاحبان سرمایه انتقال پیدا کند. این موضوع به موجب استانداردهای حسابداری اعمال می شود. اقلامی که در صورت سود و زیان درج می شوند شامل سود یا زیان عملیاتی، درآمد و هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی، مالیات بر درآمد، هزینه های مالی، سود و زیان فعالیت های غیرعادی، سود یا زیان خالص، اقلام غیرمترقبه می باشد.

صورت سود و زیان جامع

مهم ترین هدف از تهیه صورت های مالی از جمله صورت سود و زیان جامع، ارائه تمام هزینه ها و درآمدهای شناسایی شده در یک دوره مالی است. توجه داشته باشید که تمرکز اصلی بر درآمدها و هزینه های عملیاتی می باشد. بدین منظور باید تمام درآمدها و هزینه ها در یک دوره مالی مشخص را بررسی کرد. در صورت سود و زیان جامع، تمام اقلام برای صاحبان سرمایه به جز آورده و ستانده آن ها، در نظر گرفته شده و نمایش داده می شود.

مواردی که در صورت سود و زیان جامع تاثیرگذار هستند شامل بررسی مجدد دارایی های ثابت مشهود، دارایی های غیرجاری ( منبع تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها)، تفاوت درآمدها و هزینه ها ( بر اساس استانداردهای حسابداری ) می باشند.

صورت های مالی

صورت سود و زیان جامع یک شرکت بعد از اصلاح حساب ها نشان داده می شود و نحوه محاسبه در شرکت های خدماتی و بازرگانی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در این صورت مالی ابتدا درآمد و هزینه شناسایی می شود. هزینه ها شامل عملیاتی و غیرعملیاتی، هزینه های مالی و بهای تمام شده کالا می باشد.

صورت جریان وجوه نقد

از دیگر صورت های مالی می توان به صورت جریان وجوه نقد اشاره کرد که نشان دهنده نحوه مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری می باشد. صورت جریان وجوه نقد، صورت جریانی است که افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد را بعد از معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که طرفین معامله مستقل از شخصیت های حقیقی و حقوقی شرکت هستند و به نوعی مشتری محسوب می شوند. در صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان های نقدی تحت سرفصل های زیر باشند:

  •   مالیات بر درآمد
  •   تحلیل و آنالیز صورت مالی
  •   مراحل تحلیل و آنالیز صورت مالی
  •   میزان بازدهی سرمایه گذاری ها و سودهای پرداختی به منظور تامین مالی

نکات مهم راجع به صورت های مالی

پس از آشنایی با انواع صورت های مالی نوبت به این می رسد که به نکات مهم در خصوص تهیه و ارائه این صورت ها اشاره کنیم. عدم توجه به این موارد می تواند کیفیت گزارشات را تحت تاثیر منفی قرار دهد و خاصیت گزارش را از بین ببرد.

  •   اطلاعاتی که در صورت مالی منعکس می شود باید بسیار ساده و مختصر باشد. اطلاعات زمانی مهم تلقی می شوند که ارائه یا عدم ارائه آن ها باعث تغییر در تصمیمات استفاده کنندگان صورت مالی شود.
  •   در تهیه صورت مالی یک اصل به نام اصل محافظه کاری وجود دارد که بر مبنای آن باید صورت مالی را به گونه ای تهیه کنیم که فاقد هرگونه زیاده بینی، خوش بینی و .. باشد. به عبارتی ساده تر باید واقعیت های مرتبط با شرکت را منعکس کنیم.
  •   در هنگام درج دارایی ها باید کمترین ارزش و درج هزینه ها، بیشترین ارزش را در نظر داشته باشیم تا در محاسبه سود، به مبالغ موهومی و کاذب دست پیدا نکنیم.

به عنوان کلام آخر باید ذکر کنیم که صرفا تهیه صورت های مالی به تنهایی نشان دهنده موقعیت مالی شرکت نیست. بلکه درک و آنالیز آن هاست که اهمیت دارد و می تواند باعث بهبود در تصمیم گیری مدیران سازمان شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *