خدمات گروه ژرف تدبیر نامدار

با  ۲۰ سال تجربه در مشاوره مالی و امور حسابداری

آموزشی

برگزاری سمینار ها و کارگاه های دوره ای در حوزه حسابداری مالی ،مالیاتی ، نرم افزار های حسابداری اکسل و...

اقتصادی و سرمایه گذاری

امور مربوط به قرار دادها ، ارزیابی اقتصادی ، طرح توجیهی ، طرح های سرمایه گذاری و امور سهام و بورس 

مشاوره و مدیریت

مهندسی مالی ، مهندسی کیفیت ، مهندسی نگهداری و تعمیرات ، طراحی و بالانس خط تولید و جابجایی تجهیزات ، استاندار های سیستم مدیریت 

روند کار ما چگونه است؟

همراه با ۲۰ سال تجربه در مشاوره مالی 

۰۱.

مشاوره رایگان

ارائه مشاوره رایگان درزمینه امورمالی و مالیاتی ، حسابداری و امور ثبتی و...

۰۲.

تنظیم قرارداد

تنظیم قرار داد کاری در صورت توافق طرفین برای اجرای پروژه

۰۳.

تحقیق و برنامه ریزی

تحقیق و برنامه ریزی برای انجام درست و کمترین زمان برای پرژه

۰۴.

اتمام پروژه !
انجام پروژه و تحویلمستندات به کارفرما و جلب اعتماد مشتریان ارزشمند نامدار

سوالی هست؟ با آسودگی خاطر با ما تماس بگیرید